core 2 duo t9550 - Intel Core 2 Duo T9550 CPU Laptop processor PGA 478 cpu 100% working properly

core 2 duo t9550
 - Intel Core 2 Duo T9550 CPU Laptop processor PGA 478 cpu 100% working properly

Aliexpress >>>