nano v3 atmega328 - Nano V3 ATmega328/CH340G, Micro USB, Pin headers NOT soldered. Compatible for Arduino Nano V3.0

nano v3 atmega328 - Nano V3 ATmega328/CH340G, Micro USB, Pin headers NOT soldered. Compatible for Arduino Nano V3.0

Aliexpress >>>