core 2 duo t8100 - Intel Core 2 Duo T8100 CPU Laptop processor PGA 478 cpu 100% working properly

core 2 duo t8100 - Intel Core 2 Duo T8100  CPU   Laptop processor PGA 478 cpu 100% working properly

Aliexpress >>>core 2 duo t8100 - Intel Core 2 Duo T8100 CPU Laptop processor PGA 478 cpu 100% working properly